14/7/17

Exposición: MAPAS / CARTOGRAFÍA (Cuarta parte)


TERCEIRA PARTE:

 CARTOGRAFÍA DE GALICIACUARTA PARTE:

 CARTOGRAFÍA DE

SALCEDA DE CASELAS
 

MAPAS//
//CARTOGRAFÍA
CUESTIONARIO
1.Que é a cartografía?
2.Que área de coñecemento cres que é a fundamental para elaborar mapas científicos?
3. De modo aproximado, que territorios continentais aparecen nos mapas de Eratóstenes, Ptolomeo e Al Idrisi?
4.Dos tres xeógrafos citados anteriormente, cal sabemos con certeza que elaborou o seu mapa?
5.En que mapa aparece por primeira vez o nome de América? Cal é a orixe dese nome?
6. Que xeógrafo empregou por primeira vez unha rede de paralelos e meridianos?
7. En que país se realizou o primeiro mapa mediante triangulación?
8. Que dous personaxes aparecen na cabeceira do mapa de Waldsemüller?
9. Quen foi o autor do ATLAS MAIOR?
10. Que tipo de proxección empregou Ptolomeo?
11. Que xeógrafo empregou por primeira vez a palabra Atlas?
12. En que consiste a triangulación?
13.Quen mediu por primeira vez a circunferencia da Terra?
14. Que xeógrafo elaborou o primeiro Atlas moderno?
15. Indica os séculos en que viviron os seguintes xeógrafos:
ERATÓSTENES:
PTOLOMEO:
AL IDRISI:
16. Infórmate e explica en que consiste a teoría xeocéntrica. E a heliocéntrica?


17. Quen elaborou a explicación matemática da proxección de Mercator?
18. Escribe o nome das dúas principais cidades de Europa na plena Idade Media. Que diferenzas culturais e relixiosas había entre elas?

19.Investiga as datas de nacemento e morte dos seguintes xeógrafos:
XEÓGRAFOS
NACEMENTO E MORTE
SÉCULOS NOS QUE VIVIU
MERCATOR


WALDSEMÜLLER


BLAEU


ORTELIUS


WRIGHT


HALLEY


LAMBERT


 20. Cal se considera o primeiro mapa científico?
21. En que consiste a proxección cilíndrica de Mercator?
22.Que rei encargou o primeiro mapa científico de Francia?
23.Quen inventou unha proxección que se emprega actualmente nas cartas aeronáuticas?
24.Que son as liñas isógonas? En que mapa aparecen por primeira vez?
25.Que nome recibe o organismo que elabora os mapas no Reino Unido?
26. En que ano se creou o Instituto Xeográfico español?
27.Cal foi a principal razón pola que no interior dalgúns países foi preciso fixar unha hora oficial?

28.En que ano se fixou o meridiano 0º ou de Greenwich que se emprega actualmente? Onde?
29.Investiga no mapa topográfico. A cantos quilómetros ao norte do ecuador se atopan, aproximadamente, os seguintes lugares do concello de Salceda:
-Campo de fútbol de Salceda.
-O Barreiro.
-Altamira.
-A Paxariña.
30.Como podemos saber a altitude dun lugar no mapa topográfico?
31.Investiga as escalas dos mapas en relevo:
-mapa en relevo das rías:
-mapa en relevo de Galicia:
-mapa en relevo de España:
32.Que avantaxes atopas nos mapas en relevo?


33. Quen elaborou o primeirpo mapa científico de Galicia?IMAXES PROCEDENTES DE:

WIKIPEDIA
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGN)
SITGA


No hay comentarios: