14/7/17

A nosa nova mascota

Despois de varios anos nos que Cali era a nosa mascota da biblioteca Calixtina, o encargado de mirar polos nosos tesouros de papel, e de animar ao noso alumnado a que se deixasen apaixoar pola lectura; dende este mes de maio ten nova compaña, trátase dunha galiña azul, de máxicos ovos de cores, pero non é unha galiña calquera, xa que está inspirada na creación de Carlos Casares, e xa é unha actriz experimentada, pois leva recorridos os escenarios das princiapales escolas de Salceda, actuando conxuntamente cos membros do club de lectura "Os siareiros da palabra". Ademais do teatro, e da lectura, gusta de comer herba nos arredores do instituto.


Exposición: MAPAS / CARTOGRAFÍA (Cuarta parte)


TERCEIRA PARTE:

 CARTOGRAFÍA DE GALICIA

Exposición: MAPAS / CARTOGRAFÍA (Terceira parte)
SEGUNDA PARTE:
 O MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL


O mapa topográfico é o mapa base dun país. Está feito en escalas grandes: 1:50000 e  1:25000. Nel recóllese unha amplísima e detallada información sobre o territorio que abrangue os detalles de situación (latitude e lonxitude precisas; proxección e coordenadas UTM), altitude sobre o nivel do mar e orografía (sinaladas coas curvas de nivel), cursos de auga grandes e pequenos, edificacións e espazos urbanizados, usos do solo, límites administrativos, estradas, ferrocarril, toponimia, etc. As explicacións seguintes están referidas ao mapa 1:25000.

1.COORDENADAS DE LATITUDE E LONXITUDE EN GRAOS, MINUTOS E SEGUNDOS. 
2.PROXECCIÓN UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
 

13/7/17

Exposición: MAPAS / CARTOGRAFÍA (Segunda Parte)


3.

A CARTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA: TRIANGULACIÓN, NOVAS PROXECCIÓNS, CURVAS DE NIVEL


TRIANGULACIÓN

Método matemático para determinar a posición exacta dun punto mediante as súas coordenadas, a partir duns puntos coñecidos chamados vértices xeodésicos, que se sitúan nas cumes  dos montes para poder verse uns dende outros. Así, cuns aparellos chamados teodolitos mídense os ángulos entre as visuais, e tendo medida con moita exactitude unha liña base sobre o terreo, pódense  calcular por trigonometría tódolos lados dos triángulos.     


OS CASSINI
No século XVIII a familia Cassini realizou o primeiro mapa baseado na triangulación xeodésica e o primeiro mapa nacional (Francia) completado sistematicamente, seguindo un encargo do rei Luís XV.


Exposición: MAPAS / CARTOGRAFÍA (Primeira parte)
MAPAS//
//CARTOGRAFÍA
  


LIMIAR:
XEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA, MATEMÁTICAS


A ciencia e a técnica de elaborar mapas é a cartografía. Actualmente a maioría das persoas cando pensamos en mapas asociámolos cos xeógrafos. Sen embargo, a cartografía científica foi máis ben obra de matemáticos e enxeñeiros ca de xeógrafos, carentes estes en xeral, e ata a actualidade, da formación adecuada. Os xeógrafos acostuman máis ben a realizar mapas temáticos ou derivados a partir dos mapas científicos.


PRIMEIRA PARTE:
BREVE HISTORIA DA CARTOGRAFÍA


1
ORIXES:
IDADE ANTIGA
 E
 IDADE MEDIA

ERATÓSTENES (c.275 a.C.-194 a.C.)

Tratou de representar o mundo coñecido naquela altura polos gregos (Europa, norte de África, oeste e sur de Asia) empregando por primeira vez unha rede de paralelos e meridianos que se cruzaban en liña recta. O paralelo máis importante pasaba polo estreito de Xibraltar e a illa de Rodas, onde se cruzaba co principal meridiano. Mediu por primeira vez a circunferencia da Terra de xeito bastante aproximado.
O mapa de Eratóstenes non se conservou. O que aquí ves é unha reconstrución baseada en descricións moi posteriores á súa época.

7/7/17

Medición topográfica
Relacionado co lema deste ano da Biblioteca "Base de exploracións", a partir da exposición de cartografía que organizamos, os departamentos de matemáticas e ciencias sociais organizaron unha saída ao Faro de Entenza o xoves 18 de maio para explicar como se realizan as medicións topográficas. Contamos coa colaboración desinterada dun topógrafo de Salceda, Julio, quen con tanta sabiduría e interés nos ilustrou nas técnicas de medición, facendo unha demostración aos alumnos cos aparatos topográficos e xeodésicos: estación total, GPS, teodolito. Ademais realizouse unha pequena explicación sobre triangulación e vértices xeodésicos. Os alumnos de 4º da ESO que realizaron a saída puideron tomar contacto cunha actividade profesional e cun instrumental que podería suscitarlles interese ou curiosidade.